Alicja Dziedzicka

 

lekarz dentysta

 

endodonta – specjalista cyfrowej stomatologii mikroskopowej

 

psycholog

 

 

leczenie kanałowe pod mikroskopem Usługi z zakresu cyfrowej stomatologii mikroskopowej

 

Przegląd

Każdy pacjent, niezależnie od tego, czy posiada własne zęby czy użytkuje protezy, powinien przeprowadzić kontrolę stomatologiczną raz na pół roku. Przegląd wykonywany jest pod mikroskopem stomatologicznym oraz z użyciem cyfrowego skanera wewnątrzusnego.

Znieczulenie

Stosujemy znieczulenie miejscowe zawsze, gdy może wystąpić ból lub na każde życzenie pacjenta. Przeważnie używamy 4% artykainy z dodatkiem noradrenaliny.

Leczenie kanałowe – endodontyczne

Gdy bakterie próchnicowe zaatakują miazgę zęba (tzw. nerw) należy się chorej miazgi pozbyć i następnie wypełnić kanał korzeniowy specjalną pastą i gutaperką.

Protetyka cyfrowa

Zęby po leczeniu kanałowym przeważnie wymagają odbudowy protetycznej. Wykonujemy cyfrowe wyciski protetyczne przy pomocy najnowocześniejszego skanera wewnątrzustnego CS 3800. Współpracujemy z laboratoriami CAD/CAM, które cyfrowo projektują najdokładniejsze uzupełninienia protetyczne o wysokiej estetyce.

Zdjęcie rtg wewnątrzustne

Tam, gdzie nie sięga wzrok dentysty należy wysłać promienie X. Do tego celu używamy najnowszej generacji aparatu rentgenowskiego Carestream 2200. Dawka promieniowania potrzebna do zrobienia zdjęcia jest zredukowana o 30%.

Wypełnienie kompozytowe

Używamy japońskich materiałów Gaenial (GC) oraz Clearfil Majesty ES-2 (Kuraray Noritake). Są to najwyższej klasy bionaśladowcze kompozyty światłoutwardzalne spełniające wszystkie wymogi biomimetic dentistry.

Diagnostyka bólu przewlekłego w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki

Nie każdy ból odczuwany jako ból zęba jest spowodowany chorobą zęba. Od wielu lat specjalizuję się w odróżnianiu bóli zębopochodnych (z miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych) od bóli niezębopochodnych (neuralgicznych, neuropatycznych, mięśniowo-powięziowych, psychogennych i innych).

Likwidowanie nadwrażliwości zębów

Jeżeli zjedzenie zimnego pomidora staje się torturą, to najwyższa pora polakierować szyjki zębowe specjalnym lakierem.

Wybielanie zębów

Stosujemy różne metody wybielania zębów adekwatnie do potrzeb pacjenta. Możemy wybielić pojedynczy przebarwiony martwy ząb lub rozjaśnić wszystkie zęby metodą domową lub gabinetową.

Zabieg higienizacji

Przeprowadzany w duecie stomatolog & wykwalifikowana higienistka stomatologiczna. W skład zabiegu wchodzą między innymi: skaling ultradźwiękowy, piaskowanie,  poerowanie, dokładny przegląd pod mikroskopem, fluoryzacja.

leczenie kanałowe pod mikroskopem Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinecie Zielone Jabłko 

Gabinet Stomatologiczny Zielone Jabłko jest prywatną praktyką dentystyczną działającą na podstawie Zezwolenia nr 68-98-2-00100 wydanego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie. Właścicielem gabinetu oraz lekarzem udzielającym świadczeń jest lekarz stomatolog Alicja Dziedzicka. Specjalizujemy się w cyfrowej stomatologii mikroskopowej oraz leczeniu kanałowym.

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zapisy prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną asystentkę stomatologiczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym.

Pierwsza wizyta

Przed wizytą poprosimy pacjenta aby wypełnił KWESTIONARIUSZ ZDROWIA oraz zapoznał się z cennikiem  i niniejszym regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i  kosztorys. W przypadku leczenia endodontycznego konieczna będzie ZGODA NA LECZENIE KANAŁOWE oraz wpłata zaliczki.

Dziecko w gabinecie

Świadczenia dla dzieci w wieku do lat 16 udzielane są w obecności i za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Leczenie pacjentów małoletnich w wieku od 16 do 18 lat wymaga udzielenia zgody zarówno przez pacjenta jak i przedstawiciela ustawowego. Zabrania się pozostawiania na terenie gabinetu dzieci do lat 16 bez stałego nadzoru opiekuna. Personel gabinetu nie ma możliwości zadbania o bezpieczeństwo dziecka w trakcie gdy opiekun dziecka jest pacjentem na fotelu dentystycznym.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjenta z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Potwierdzanie wizyt

Na jeden dzień roboczy przed umówionym terminem wizyty wysyłamy do pacjenta sms z prośbą o potwierdzenie, czy pacjent przyjdzie. Bardzo prosimy o odpowiedź. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z wizyty.

Odwoływanie wizyt

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji z umówionej wizyty. Pacjent, który nie zgłosił się na wizytę i uniemożliwił nam przyjęcie w tym czasie innego pacjenta (np. z listy rezerwowej), pokrywa koszty zarezerwowanego czasu pracy gabinetu w wysokości 200,00 PLN za każde 30 minut. Jak uniknąć tej opłaty? Wystarczy odwołać wizytę telefonicznie na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem z lekarzem wysyłąjąc sms na nr tel. 695 172 962 lub nagrywając wiadomość na automacie zgłoszeniowym pod nr tel 22 617 29 62.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Umowa o świadczenie medyczne jest umową starannego działania, a nie rezultatu i tylko niektóre jej elementy mogą posiadać cechę rezultatu, w zakresie związanym nie tyle ze skutkiem leczenia, co z rodzajem materiału użytego do leczenia (np. służącego do wykonania wypełnienia). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postępowania reklamacyjnego usługi stomatologicznej (Kodeks Cywilny art. 471 – odpowiedzialność kontraktowa), udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby). Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie ulegnie deformacji, zmieni kolor lub straci swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwie zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • nie wykona odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw
 • dokona naprawy w innym gabinecie
 • ulegnie wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym Regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 1992 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i personel gabinetu.

Zapraszamy do współpracy!

 

leczenie kanałowe pod mikroskopem RODO – ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Zielone Jabłko Alicja Dziedzicka.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 • Dane będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych oraz przechowywane przez okres:
  • Dokumentacja zakończona przechowywana jest w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).
  • Skierowania na badania lub zlecenia pacjenta – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług medycznych.
 • Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • Organ nadzorujący: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

%

Precyzja

%

Cierpliwość

%

Ból