Alicja Dziedzicka

 

lekarz dentysta

 

endodonta – specjalista stomatologii mikroskopowej

 

psycholog

 

leczenie kanałowe pod mikroskopem Usługi z zakresu stomatologii mikroskopowej

 • Przegląd – każdy dorosły pacjent, niezależnie od tego czy posiada własne zęby czy użytkuje protezy, powinien przyjść na kontrolę stomatologiczną raz na pół roku. Dzieci, z racji tego, że zęby mleczne są słabsze od stałych, należy przyprowadzać do dentysty raz na 3 miesiące.
 • Znieczulenie – stosuję znieczulenie miejscowe zawsze gdy może wystąpić ból lub na każde życzenie pacjenta. Przeważnie używam 2% lidokainy lub 4% artykainy.
 • Leczenie kanałowe – endodontyczne – gdy bakterie próchnicowe zaatakują miazgę zęba (tzw. nerw) należy się najpierw tej chorej miazgi pozbyć a następnie wypełnić kanał korzeniowy specjalną pastą i gutaperką.
 • Zdjęcie rtg – tam gdzie nie sięga wzrok dentysty należy wysłać promienie X. Do tego celu używamy najnowszej generacji aparatu rentgenowskiego Carestream 2200. Dawka promieniowania potrzebna do zrobienia zdjęcia jest zredukowana o 30%.
 • Wypełnienie (plomba) – do wypełnień używam materiałów Gaenial japońskiej firmy GC. Są to najwyższej klasy bionaśladowcze kompozyty światłoutwardzalne spełniające wszystkie wymogi biomimetic dentistry. Dla dzieci proponuję kolorowe wypełnienia kompomerowe (wydzielają fluor).
 • Likwidowanie nadwrażliwości zębów – jeżeli zjedzenie zimnego pomidora staje się torturą to najwyższa pora polakierować szyjki zębowe specjalnym lakierem.
 • Usunięcie kamienia – czyli „odgruzowanie” za pomocą scalera ultradźwiękowego i piaskarki. Kamień nazębny jest przyczyną paradontozy, należy się go pozbywać co pół roku.
 • Lakierowanie fluorem (fluoryzacja) – najlepszy sposób na zdrowe zęby. Profilaktyka fluorowa w postaci lakierów wskazana jest co 6 miesięcy. Dla dzieci mam pyszny lakier o smaku i w kolorze bananowym, dla dorosłych – bezbarwny.
 • Wybielanie zębów – do tego celu używam żelu z 16% nadtlenkiem karbamidu Nite White, który utlenia substancje barwiące w zębinie. Już po kilku dniach stosowania żelu wybielającego zęby stają się jaśniejsze.

leczenie kanałowe pod mikroskopem Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinecie Zielone Jabłko 

Gabinet Stomatologiczny Zielone Jabłko jest prywatną praktyką dentystyczną działającą na podstawie Zezwolenia nr 68-98-2-00100 wydanego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie. Właścicielem gabinetu oraz lekarzem udzielającym świadczeń jest lekarz stomatolog Alicja Dziedzicka. Specjalizujemy się w stomatologii mikroskopowej oraz leczeniu kanałowym.

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Pacjenci zapisywani  są przez wykwalifikowaną i doświadczoną asystentkę stomatologiczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Asystentka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na dzień przed umówionym terminem wizyty asystentka zatelefonuje do pacjenta w celu potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym.

Pierwsza wizyta

Przed wizytą poprosimy pacjenta aby wypełnił KWESTIONARIUSZ ZDROWIA oraz zapoznał się z cennikiem  i niniejszym regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i  kosztorys. W przypadku leczenia endodontycznego konieczna będzie ZGODA NA LECZENIE KANAŁOWE oraz wpłata zaliczki.

Dziecko w gabinecie

Świadczenia dla dzieci w wieku do lat 16 udzielane są w obecności i za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Leczenie pacjentów małoletnich w wieku od 16 do 18 lat wymaga udzielenia zgody zarówno przez pacjenta jak i przedstawiciela ustawowego. Zabrania się pozostawiania na terenie gabinetu dzieci do lat 16 bez stałego nadzoru opiekuna. Personel gabinetu nie ma możliwości zadbania o bezpieczeństwo dziecka w trakcie gdy opiekun dziecka jest pacjentem na fotelu dentystycznym.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjenta z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji z umówionej wizyty. Pacjent, który nie zgłosił się na wizytę i uniemożliwił nam przyjęcie w tym czasie innego pacjenta (np. z listy rezerwowej), pokrywa koszty zarezerwowanego czasu pracy gabinetu w wysokości 80,00 PLN za każde 30 minut. Jak uniknąć tej opłaty? Wystarczy odwołać wizytę telefonicznie na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem z lekarzem. Automatyczna sekretarka przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod nr tel. 22 617 29 62.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Umowa o świadczenie medyczne jest umową starannego działania, a nie rezultatu i tylko niektóre jej elementy mogą posiadać cechę rezultatu, w zakresie związanym nie tyle ze skutkiem leczenia, co z rodzajem materiału użytego do leczenia (np. służącego do wykonania wypełnienia). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postępowania reklamacyjnego usługi stomatologicznej (Kodeks Cywilny art. 471 – odpowiedzialność kontraktowa), udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwie zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • nie wykona odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • dokona naprawy w innym gabinecie
 • ulegnie wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodzi protezę poza jamą ustną

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym Regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 1992 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i personel gabinetu.

Zapraszamy do współpracy!

 

leczenie kanałowe pod mikroskopem RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Zielone Jabłko Alicja Dziedzicka.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 • Dane będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych oraz przechowywane przez okres:
  • Dokumentacja zakończona przechowywana jest w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).
  • Skierowania na badania lub zlecenia pacjenta – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług medycznych.
 • Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • Organ nadzorujący: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

%

Precyzja

%

Cierpliwość

%

Ból