Alicja Dziedzicka

 

lekarz stomatolog

 

endodonta

 

specjalista stomatologii mikroskopowej

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Stomatolodzy

Wykonuję następujące usługi z zakresu mikroendodoncji na zasadzie Practice Limited to Endodontics
 • Ocena możliwości leczenia kanałowego danego zęba (prognoza)
 • Diagnostyka bólu w okolicach zębów niewiadomego pochodzenia
 • Diagnostyka pęknięć zębów (VRF, Crack Tooth Syndrome)
 • Przyżyciowe pokrycie bezpośrednie obnażonej miazgi cementem MTA
 • Przyżyciowa amputacja miazgi
 • Leczenie zębów po urazie (złamania, zwichnięcia)
 • Replantacje wybitych zębów
 • Leczenie kanałowe zębów z zapaleniem lub martwicą miazgi
 • Leczenie kanałowe zębów przeznaczonych do odbudowy protetycznej
 • Leczenie kanałowe trudnych, powikłanych przypadków zawierające:
 • Odnajdowanie dodatkowych kanałów
 • Udrażnianie zobliterowanych kanałów
 • Pokonywanie stopni i via falsa w kanałach
 • Usuwanie z kanałów starego materiału wypełnieniowego
 • Usuwanie z kanałów złamanych narzędzi i innych ciał obcych
 • Usuwanie starych wkładów koronowo – korzeniowych
 • Zamykanie perforacji cementem MTA
 • Zamykanie otwartych wierzchołków korzeni cementem MTA
 • Apeksyfikacja, apeksogeneza wierzchołków korzeni z niezakończoną fazą rozwoju
 • Rewaskularyzacja miazgi zębów z niezakończonym rozwojem korzenia
 • Leczenie resorpcji wewnętrznej i zewnętrznej korzeni zębów
 • Leczenie przewlekłych stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych

W przypadku zębów wielokanałowych system kanałowy traktowany jest zawsze jako jedna całość. Wszystkie kanały opracowuję i wypełniam jednoczasowo. Nie przyjmuję zleceń na przeleczenie tylko części systemu kanałowego zęba, np. tylko jednego kanału spośród kilku. Przy diagnostyce i prognozowaniu bardzo przydatne jest dla mnie pisemne skierowanie od lekarza, na którym lekarz kierujący w kilku słowach opisuje jaki problem wystąpił z zębem i jaki jest ogólny plan leczenia stomatologicznego pacjenta.

Zdjęcie endometru                                                                      Zdjęcie mikrosilnika endodontycznego

Leczenie kanałowe prowadzone jest w izolacji zęba koferdamem i w powiększeniu (8 do 21 razy) w mikroskopie operacyjnym Carl Zeiss Extaro 300. Po udrożnieniu i odpowiednim ukształtowaniu kanałów przy użyciu niklowo- tytanowych pilników rotacyjnych następuje standardowe płukanie, osuszanie i wypełnianie kanałów. Certyfikaty.

Stosuję następujący protokół płukania kanałów korzeniowych:

 • 5,25% NaOCl przez 45 minut aktywowany ultradźwiękami
 • 17% EDTA przez 1 minutę + aktywacja ultradźwiękami
 • 0,9% NaCl

Opracowane, wypłukane i osuszone kanały wypełniam gutaperką metodą ciągłej fali kondensacji  (continuous wave of condensation) oraz sealerem Pulp Canal Sealer EWT (SybronEndo). Komora miazgi jest wypiaskowana, odtłuszczona i uszczelniona materiałem Clearfil SE Bond (Kuraray). Korona zęba jest zabezpieczana opatrunkiem czasowym Cavit. Moje prace.

Zdjęcie uszczelniacza do wypełniania kanałów                                                                                      Zdjęcie urządzenia do wypełniania kanałów

Po zakończeniu leczenia endodontycznego pacjent odsyłany jest z powrotem do lekarza kierującego. Bardzo ważne jest aby zęby leczone kanałowo jak najszybciej odbudować protetycznie. Odbudowa protetyczna uszczelnia i wzmacnia ząb. Brak prawidłowej odbudowy protetycznej bardzo często skutkuje pionowym pęknięciem korzenia i utratą zęba!

Po leczeniu kanałowym zalecane jest specjalne przygotowanie tkanek zęba w celu zagwarantowania prawidłowej adhezji systemu wiążącego. Zębinę w komorze i kanałach należy delikatnie “odświeżyć” wiertłem. Następnie wypiaskować oraz za pomocą wytrawiacza odtłuścić, wytrawić i usunąć warstwę mazistą. Dopiero na tak przygotowaną zębinę nakładamy odpowiedni system wiążący. W razie pytań lub niejasności proszę bez wahania skontaktować się ze mną. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.

Zapraszam serdecznie do współpracy,

lekarz stomatolog Alicja Dziedzicka.

leczenie kanałowe pod mikroskopem

 • Komunikacja 100% 100%
 • Poufność 100% 100%
 • Kompromis 0% 0%